Получаването на разтворимо кафе определено не е някакъв мистериозен процес, който се пази в дълбока тайна. Реално то представлява нормално сварено кафе, на което е отстранена почти всичката вода. Погрешно на много вярвания, при неговото получаване не се използват никакви химически агенти.

Технологичния процес включва следните етапи: екстракция; филтрация и концентрация; събиране на летливите ароматни субстанции; дехидратация; ароматизиране; пакетиране.
Екстракция.

Производство започва с варене на кафето в специализирано оборудване. Омекотена вода преминава през серия от пет до осем колони от смляно кафе. Първо водата преминава през няколко «горещи» клетки (140 — 180 ° C), някои от които работят при по-високо налягане от атмосферното, за да се извлекат по-труднодобиваните компоненти като въглехидратите. След това преминава през две или повече «студени» клетки (100 ° C), за извличане на по-ароматните елементи. Екстрактът се предава чрез топлообменник, за да се охлади до около 5 ° C. Към края на този цикъл, кафето съдържа 20 — 30% твърди частици
Филтрация и концентрация.

След филтриране, сварено кафе се третира по един от няколко-възможните начина за повишаване на неговата концентрация. Целта е да се създаде екстракт, който съдържа около 40% твърди частици. В някои случаи, течността се обработват в центрофуга, за да се разделят по-леката вода от по-тежкия кафе екстракт. Друга техника е отстраняването на вода чрез изпаряване преди охлаждане на горещия екстракт. Третата алтернатива е да се охлади екстракта достатъчно, за да замръзне водата, а след това механично да се разделят на ледени кристали и кафе концентрат
Събиране на летливите ароматни субстанции.

Част от насладата при пиенето на кафе е неговия неповторим аромат. По време на няколкото стъпки на производствения процес, летливите ароматни елементи се изгубват и за да се получи атрактивен продукт, те трябва да бъдат върнати на по-късен етап.

Ароматните съединения могат да бъдат възстановени през няколкото етапа на производствения процес. Така например могат да бъдат събрани, газовете отделяни по време на печенето и/или меленето на кафето. Смеленото и изпечено кафе може да бъде затоплено, за да освободи допълнителни ароматни газове. Чрез преминаване на пара или подходящи разтворители през слой изпечено кафе, могат да се съберат редица ароматни компоненти. Ароматните масла се изразяват най-добре чрез обработката на смеленото кафе под налягане от най-малко 14 000 кРа. Също така изпаряващите се газове от екстракта кафе, могат да бъдат дестилирани, след като процесът на варене е завършен.

За да се запази колкото е възможно по-голяма част от аромата и вкуса, от кафе екстракта се отстранява кислорода. Това се постига чрез разпенването на други газове в течността като въглероден диоксид или азот, преди процеса да навлезе във фаза на дехидратация.
Дехидратация.

Два са основните метода за конвертиране на течен екстракт от кафе в суха форма. Първият е изсушаване чрез впръскване (Spray-drying) и се извършва в по-висока температурна среда, което обаче се отразява на вкуса на крайния продукт. Този метод обаче е много по-евтин от другия — изсушаване чрез замразяване (Freeze-drying).


Изсушаване чрез впръскване (Spray-drying)

Течния и изстуден концентрат се впръсква през дюза по върха на кула за изсушаване. Кулата е с най-малко 23 м височина. Въздух загрят до около 250 °C се подава надолу през мъглата, създадена от впръскващото се кафе и изпарява водата в него. Въздухът се отклонява от кулата в близост до дъното, и се филтрира за отстраняване на фини прахови частици, които могат да бъдат върнати обратно през кулата или отново по време на следващата агломерационна стъпка. Сухото кафе на прах се събира в долната част на кулата. В резултат на процеса се образува прах от свободни частици със съдържание на влага от 2 до 4%.

Изсушаването чрез впръскване може да бъде последвано от следваща агломерационна стъпка към форма на прах от по-груби частици, които ще се разтворят напълно в чашата на потребителя. Агломерационния процес включва основно намокряне на повърхността на прахообразните, частици кафе и привеждане им в контакт. Така те ще се придържат една към друга, образувайки по-големи зърнести структури. Това се постига чрез третирането на концентрираното прахообразно кафе чрез фина мъгла от пара, докато то се подхвърля из въздуха.

Изсушаване чрез замразяване (Freeze-drying)

Процесът «Изсушаване чрез замразяване» включва четири стъпки, започвайки с «първично замразяване». Екстрактът от кафе под формата на кишава консистенция се охлажда до около — 6 °C. Преохладената киша се поставя върху стоманен колан, тава, или барабан и допълнително се охлажда в поредица от стъпки, докато достигне температура от минус 40 °C. При бързо охлаждане (от 30 — 120 секунди), се получават по-малки и леки на цвят гранули, докато при по-бавното (от 10 — 180 минути) се генерират по-големи и по-тъмни гранули.

Ледените плочи се разбиват и смилат на частици с подходящ размер за следващата стъпка на сушене. Частиците се пресяват за да се гарантира правилното оразмеряване, и тези, които са твърде малки, се стопяват и връщат към началния етап на замръзване.

Оразмерените и замразени частици се изпращат в сушилна камера, където при подходящи условия на топлина и вакуум, ледът се изпарява и се отстранява.
Ароматизация.

Летливите аромати, които са били събрани в по-ранните етапи от производствения процес се пръскат върху сухите частици кафе. Това може да стане и по време на операцията по опаковане.
Пакетиране.

Разтворимите частици кафе, са хигроскопична, т.е., те поглъщат влагата от въздуха. Следователно, те трябва да бъдат съхранявани при условия на ниска влажност във влагоустойчива опаковка, докато тя бъде закупена и отворена от потребителя. Също така, за да се предотврати загубата на аромат и вкус, продуктът е опакован в ниско-кислородна атмосфера (обикновено въглероден диоксид или азот).